Skip to content

Životný cyklus hliníka

Od ťažby bauxitu až po výrobky na mieru a recykláciu – ako plne integrovaná spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním hliníka vytvárame hodnotu naprieč celým životným cyklom.

Girl holding crumpled aluminium cans

Hliník má životný cyklus ako máloktorý kov. Je odolný voči korózii a opakovane ho možno recyklovať, čo vyžaduje len zlomok energie potrebnej na výrobu primárneho kovu.

Vďaka tomu je hliník vynikajúci materiál, ktorý mení tvar a účel tak, aby plnil potreby a výzvy rôznych čias a výrobkov.

Hodnotový reťazec hliníka

Aluminium value chain

1. Ťažba bauxitu

Výroba hliníka sa začína so surovinou bauxit, ktorá obsahuje 15 – 25 percent hliníka a v najväčšom množstve sa nachádza okolo rovníka. Existuje približne 29 miliárd ton známych zásob bauxitu a pri súčasnej rýchlosti ťažby nám tieto zásoby vydržia viac ako 100 rokov. Existuje však aj obrovské množstvo neobjavených zdrojov, ktoré môžu predĺžiť túto časovú perspektívu na 250 – 340 rokov.

2. Rafinácia oxidz hlinitého

Pomocou Bayerovho postupu sa v rafinérii extrahuje z bauxitu alumina (oxid hlinitý). Oxid hlinitý sa potom používa na výrobu primárneho kovu v pomere 2 : 1 (2 tony oxidu hlinitého = 1 tona hliníka).

3. Výroba primárneho kovu

Atóm hliníka je v oxide hlinitom viazaný na kyslík a elektrolýzou sa musí rozbiť, aby vznikol hliníkový kov. Tento proces prebieha vo veľkých výrobných linkách a je energeticky náročný. Využívanie obnoviteľnej energie a nepretržité zlepšovanie našich výrobných metód sú dôležité na plnenie nášho cieľa – do roku 2020 byť uhlíkovo neutrálni z hľadiska životného cyklu.

4. Spracovanie

Spoločnosť Hydro na trh ročne dodáva vyše tri milióny ton odlievaných výrobkov, vďaka čomu sme lídrom v dodávkach ingotov pre lisovanie, ingotov na plechy, zliatin pre zlievárne a hliníka vysokej čistoty s globálnou prítomnosťou. Primárny hliník sa najviac používa na lisovanie, valcovanie a odlievanie:

Lisovanie

Lisovanie umožňuje formovať hliník na takmer ľubovoľné tvary pomocou hotových alebo na mieru navrhnutých profilov.

Valcovanie

Alobal, ktorý používate v kuchyni je dobrým príkladom valcovaného hliníkového výrobku. Hliník je extrémne tvárny, možno ho valcovať zo 60 cm na 2 mm a ďalej spracovať na fóliu tenkú 0,006 mm – stále je plne nepriepustný pre svetlo, arómu a chuť.

Odlievanie

Pri vytvorení zliatiny s iným kovom sa menia vlastnosti hliníka – zvyšuje sa pevnosť, lesk a/alebo tvárnosť. Naše odlievané výrobky ako ingoty pre lisovanie, ingoty na plechy, zliatiny pre zlievárne, valcované drôty a hliník vysokej čistoty sa používajú v automobilom priemysle, doprave, v stavebnom priemysle, pri prenose tepla, v elektronike a v letectve.

5. Recyklácia

Recyklácia hliníka vyžaduje len 5 percent energie potrebnej na výrobu primárneho kovu. Súčasne kvalita hliníka recykláciou neklesá a 75 percent hliníka, ktorý bol kedy vyrobený sa stále používa. Našim cieľom je v recyklácii rásť rýchlejšie ako trh, prevziať vedúcu pozíciu aj v recyklačnej časti hodnotového reťazca hliníka a do roku 2020 ročne obnoviť 1 milión ton kontaminovaného a post-spotrebiteľského hliníkového šrotu.

Večný život hliníka

Výrobný šrot je zvyčajne šrot pochádzajúci z výrobného procesu, ktorý nikdy nebol v spotrebe, t. j. nikdy nebol výrobkom predtým ako sa opätovne pretaví. 

Post-spotrebiteľský šrot je hliník, ktorý už prežil „život“ - možno v okennom ráme alebo plechovke - a teraz bol recyklovaný, aby sa z neho stal nový. Výrobky z recyklovaného hliníka, ktoré sú najúčinnejšie z hľadiska CO2, sú výrobky vyrobené z odpadov po ukončení spotreby.

Chapter 1_Infographic_2.png

Vedeli ste?

Približne 75 percent hliníka, ktorý bol kedy vyrobený sa stále používa