Skip to content

Oxid hlinitý

Alumina alebo oxid hlinitý predstavuje najväčšiu nákladovú položku vo výrobe hliníka. Na výrobu kvalitného kovu s nízkym environmentálnym vplyvom je potrebný oxid hlinitý najvyššej kvality. Celosvetová produkcia približne 100 miliónov ton pochádza najmä z bauxitu spracovaného Bayerovým postupom.

mounds of white alumina powder

Hlavné charakteristiky

  • Tvrdosť a pevnosť
  • Nízke udržiavanie tepla a vysoký bod tavenia

Oblasti aplikácie

  • Na výrobu oxidu hlinitého pomocou Hallovho-Héroultovho postupu
  • Medzi ďalšie priemyselné použitia patria abrazíva, plniče v plastoch a vložky katalyzátora pre priemyselné katalyzátory

Podrobnosti o výrobku

  • Aby sa bauxit zmenil na oxid hlinitý, rozomelieme rudu a zmiešame ju s vápnom a lúhom sodným, túto zmes prečerpáme do vysokotlakových nádob a zohrejeme ju. Oxid hlinitý, ktorý je cieľom, sa rozpustí lúhom sodným, potom sa vyzráža z tohto roztoku, vymyje a ohreje, aby sa vyparila voda. Zostane biely prášok nazývaný alumina alebo oxid hlinitý (Al2O3).

Recommended for you