Skip to content

Navrhovanie hliníkových mostov

Ponúkame moderné technológie hliníkových mostových vozoviek, ktoré vám oproti klasickým oceľovým a betónovým konštrukciám poskytnú zjavné výhody.

box girder bridge from below

Technológie hliníkových mostových vozoviek

Ponúkame dva druhy technológií hliníkových mostových vozoviek:

  • Technológia hliníkovej izotropickej vozovky
  • Technológia hliníkovej ortotropickej vozovky

Obidve boli už v priebehu desaťročí úspešne vyskúšané a otestované v projektoch mostných vozoviek. Podľa hodnotenia americkej Federálnej správy ciest sú hliníkové vozovky vhodné pre mnohé mostové aplikácie.

Hliník v mostoch

Zrealizujte viac projektov s nižšími nákladmi a za kratší čas – a minimalizujte aj dopravné obmedzenia počas obnovy a opráv.

Hliníkový most

Technológie hliníkových mostov predstavujú silnú alternatívu voči klasickým oceľovým a betónovým konštrukciám, pretože:

  • Hliník pomáha pri rozhodovaní o obnove či výmene
  • Tento kov sa jednoducho a ziskovo recykluje
  • Nižšie náklady na údržbu vedú k nižším nákladom životného cyklu
  • Znížená vlastná hmotnosť umožňuje rozšírenie starých mostov na existujúcich konštrukciách
  • S možnosťami predbežnej montáže pre mostové vozovky alebo výmenu mosta sa ušetrí čas

Recommended for you