Skip to content

Rúry s vloženými turbulátormi: chladiče plniaceho vzduchu a chladiče oleja

Na zvýšenie potrebných turbulencií a teda zvýšenie tepelnej výmeny týchto zariadení ponúkame rúrky vrátane vložených turbulátorov, valcované alebo lisované.

oil cooler tubes

Rovnako ako pri chladení plniaceho vzduchu sa aj zákony o životnom prostredí zameriavajú na „zelené“ technológie, výsledkom čoho je výskum a vývoj v celom priemysle na alternatívne chladivá, ako je amoniak alebo CO2, čo si vyžaduje systémy s vyšším tlakom. Naše hrubé kruhové trubice sa používajú v kondenzátoroch, výparníkoch a ohrievačoch, v tradičných alebo nových inovatívnych dizajnoch.

Dodávame v krátkych alebo dlhých rúrkach, v dokonale okrúhlom alebo D-tvare, ako obyčajné rúrky alebo pripravené na použitie vrátane štrbín, vyvŕtaných otvorov, usmerňovačov a zvarených spojovacích blokov. Náš najnovší vývoj v reakcii na rastúci počet elektrických a hybridných vozidiel ukazuje pozdĺžne sloty, ktoré sa majú použiť ako kolektory pre kontaktné chladiče batérií.

Recommended for you