Skip to content

Hydro Akadémia profilov

Zúčastnite sa nášho dvojdňového seminára štrukturovaného produktovými dizajnérmi, metalurgmi a ďalšími odborníkmi tak, aby spĺňal vaše potreby.

Peter Hedman posing with milling machine

Chápanie tolerancie materiálov a priemyselných noriem

Informačný balík obsahuje údaje o toleranciách a o tom, ako možno vyrobiť rôzne diely tak, ako navzájom pasovali. Súčasťou programu je aj seminár o tom, ako chápať a interpretovať priemyselné normy upravujúce tolerancie, ktoré sú často komplikované.

Takto účastníci opísali svoje skúsenosti:

„Akadémia profilov pokrýva širokú oblasť. Poskytla mi vynikajúci základ pre ďalší rozvoj v oblastiach potrebných pre automobilový priemysel. Teraz viem, že tento materiál a jeho konštrukčné možnosti poskytujú vynikajúce príležitosti.“

„Vďaka Akadémie profilov som získal zaujímavý pohľad na možnosti v konštruovaní hliníkových profilov. Seminár zahŕňal techniku a získal som v ňom mnoho nápadov na aplikácie. Dozvedel som sa skutočne veľa.“

Bez poplatkov

Väčšina školení sa ponúka zadarmo pre zákazníkov, dizajnérov a vývojárov výrobkov, technikov, konštruktérov a architektov naprieč trhmi a priemyselnými sektormi. V niektorých krajinách musia účastníci na základe vládnych smerníc zaplatiť malý poplatok.

Príklady obsahu kurzu:

  • Materiálová technológia a korózia
  • Návrhy zohľadňujúce recykláciu a životné prostredie
  • Techniky profilov a návrh pre optimálnu výrobu
  • Rozmerové charakteristiky a výpočet pevnosti
  • Povrchové úpravy
  • Deformácia
  • Vysekávacie procesy
  • Mechanické spoje
  • Zvárané spoje
  • Praktické situácie: Príklady a analýza profilových riešení s dôrazom na celkové náklady

Recommended for you