Skip to content
Kontakta oss så kan vi diskutera hur vi kan förbättra ditt projekt

I kraftöverföringssystem krävs en hel infrastruktur för att överföra energi. Aluminium ingår i denna infrastruktur på ett eller annat sätt.

I vindkraftparker behövs kylande aluminiumprofiler för att avleda överskottsvärme från omvandlare och annan utrustning. I kraftverk krävs stora skyddshöljen för att överföra stora mängder energi. Och här använder man också våra motorhöljen och samlingsskenor.

Hydro erbjuder teknologier och komponenter som kyler ned och skyddar utrustning i energiförsörjningskedjan, till exempel:

Avancerad kylteknik

Hydro har utvecklat en kostnadseffektiv vätskekylningslösning med hög prestanda baserad på strängpressade aluminiumprofiler i kombination med vår FSW-teknologi (Friction Stir Welding).

Kylare

Vi erbjuder marknadens mest komplexa och heltäckande sortiment av kylflänsar som uppfyller alla tänkbara behov. Friktionssvetsade luftkylda kylflänsar har högre verkningsgrad och kvalitet än sammanfogade eller sammanpressade kylflänsar, samtidigt som de har ett aspektförhållande på 48:1 eller mer.

Höljen och andra strängpressade produkter

Vi erbjuder design-, tillverknings-, gjutnings- och ytbehandlingsmöjligheter samt en lång rad olika standardlegeringar. Vi kan också ta fram speciallegeringar som uppfyller just dina behov.

Kontakta oss så kan vi diskutera hur vi kan förbättra ditt projekt
Lösningar för värmereglering Precisionsrör Strängpressade profiler Fakta om aluminium Aluminiumlegeringar

Rekommenderat för dig