Skip to content

Lättare, säkrare och återvinningsbara bilar

Minskade utsläpp är en viktig fråga inom fordonsindustrin. Aluminium möjliggör lättare bilar utan att kompromissa med säkerheten.

Driving on the road

Aluminiumkomponenter för alla fordon

Vi konstruerar och tillverkar aluminiumkomponenter och halvfabrikat till passagerar- och nyttofordon.

Våra komponenter och system omfattar bland annat karossapplikationer, takrelingar, sätesskenor och andra säteskomponenter, ytbehandlade dekorativa detaljer, bärande delar, bränslesystem, motorkomponenter, säkerhetskomponenter, kylare, konstruktionsdelar, bromsbelägg, luftkylare, batterihöljen, rör för värmeväxlare, gjutlegeringar, plåt och strängpressade profiler för ytterligare bearbetning.

Din aluminiumpartner

Vi erbjuder kvalificerad FoU-kompetens, bland annat inom utveckling av höghållfasta legeringar samt tillverkningstekniker som bockning, bearbetning, fogning, ytbehandling och montering. Våra halvfabrikat har hög precision och garanterar effektiviteten och prestandan både i dina tillverkningsprocesser och i bilen.

Vi samarbetar med OEM-tillverkare och deras underleverantörer i Nordamerika, Europa och Asien. Med hjälp av strängpressnings- och valsningsteknologi hjälper vi våra kunder att utveckla och tillverka strukturella delar och värmeöverföringsapplikationer i aluminium.

Inom fordonsindustrin ersätts stål och koppar i allt större utsträckning med aluminium, vilket gör oss till din självklara partner.

Hydros commitment to Research & Development

Hydro offers unmatched Research & Development knowledge in the field of aluminium automotive design. This includes high-strength aluminium alloy development, as well as applied manufacturing skills in bending, machining, joining, surface treatment and assembly.

Our high-precision semis guarantee efficiency and performance in your manufacturing processes and in the car.

We work with OEMs (Original Equipment Manufacturers) globally to promote, distribute and design class-leading aluminium products in the automotive sector.

We serve as consulting engineers and as your manufacturing partner, utilizing aluminium extrusion and aluminium rolling technologies in structural and heat transfer applications.

As the automotive industry is replacing steel and copper with aluminium, Hydro is your partner for any aluminium part or automotive component.

Low carbon, 'Greener' aluminium products

Hydro CIRCAL recycled aluminium could make your vehicles greener credentials even greater – made from 75% recycled aluminium, Hydro CIRCAL aluminium provides a sustainable alternative to traditional materials and traditional aluminium. Read more about Hydro CIRCAL recycled aluminium

Hydro REDUXA low-carbon aluminium is extremely energy efficient to produce, promoting sustainable materials and design. Stereotypically, the automotive industry is very energy intensive and polluting. Hydro REDUXA low-carbon aluminium provides a greener alternative. Read more about Hydro REDUXA low-carbon aluminium

Varför aluminium i bilar?

  • Aluminium är en lätt och stark metall med utmärkt energiupptagningsförmåga
  • Aluminium bidrar till lättare bilar med lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp
  • Aluminium gör bilar säkrare, möjliggör demonteringsbara konstruktioner och är 100 procent återvinningsbart

E-mobility white paper

We have turned the corner into a new transport paradigm of electric mobility. Learn how aluminium can contribute to make lighter, safer and greener electric vehicles.

Ladda ner white paper.
Report title

Rekommenderat för dig