Skip to content

Lätt aluminium – ett lyft för vindkraftsindustrin

Vi erbjuder kundanpassade lösningar för vindturbiner både på land och till havs.

womain with long hair blowing in the wind

Aluminium i vindturbiner på land och till havs

Vindturbiner behöver hållbara och effektiva komponenter, så inom vindkraftsindustrin används aluminium både på land och till havs. Vi erbjuder lösningar som förbättrar dina produkter genom korrekt användning av materialet.

Effektiv korrosionsbeständighet

Aluminium passar perfekt i krävande utomhusmiljöer, bland annat tack vare materialets effektiva korrosionsbeständighet. Metallen är dessutom tre gånger lättare än stål men har jämförbar strukturell hållfasthet. Hög hållbarhet i kombination med låga underhållskostnader ökar kostnadseffektiviteten för aluminium.

  • Installationer på land och till havs
  • Delar till vindturbingondoler
  • Komponenter och system till tornets plattform
  • Kylkomponenter
  • Vindturbiner

Rekommenderat för dig