Skip to content

Legering 7108

7108 har hög hållfasthet och god hållfasthet mot utmattning men begränsade egenskaper när det gäller strängpressning och formbarhet. Den är mottaglig för spänningskorrosion i utsatta områden. Svetsning bör endast utföras på ställen med lägre belastning. Typiska applikationer är byggnadskonstruktioner och transporttillämpningar som kräver profiler med hög hållfasthet. Materialet kan med fördel anodiseras i skyddande syfte.

7108 aluminium alloys have high strength and good fatigue strength

Rekommenderat för dig