Skip to content
Kontakta oss om du vill diskutera bearbetningsmetoder och designmöjligheter

Aluminiumets formbarhet

Formbarheten är en av de starkaste egenskaperna hos lättmetallen aluminium.

Strängpressade aluminiumprofiler kan formas så att de kräver minsta möjliga efterbearbetning. Ofta krävs dock någon typ av vidareförädling såsom bockning, stansning, svetsning och kapning. Våra experter kan hjälpa till att göra dina designidéer till en hållbar verklighet.

Bearbetning av aluminium är betydligt billigare jämfört med stål då aluminium kräver kortare bearbetningstid. Metallens formbarhet gör att verktygskostnaderna generellt sett är konkurrenskraftiga. Bearbetning kan ske både före och efter ytbehandling. Produktens krav avgör vilken som väljs. Skyddsanodisering, som ger profilen en 3-till-5 μm tjock beläggning av oxid, är ett bra sätt att förhindra skador på profilen under bearbetning.

Innan vi börjar beskriva några av de bearbetningsmetoder vi använder med aluminium, notera att aluminiumskrot är ett värdefullt material som omedelbart kan återvinnas och omvandlas till nya profiler.

Mekanisk fogning

Strängpressningstekniken ger en mängd olika möjligheter för sammanfogning av aluminiumprofiler. Mekaniska fogar är ofta lätta att göra och vissa kan till och med kompletteras av slutanvändaren. En annan fördel jämfört med svetsfogar är att ytbehandling av profiler kan utföras på långa längder, vilket minskar kostnaderna.  

Lackering

laquage

Denna process gör att dina  aluminiumprofiler kan lackeras med en mängd olika färger samtidigt som den garanterar exceptionell prestanda mot UV, korrosion, stötar och nötning.

Anodisering

anodisation

Denna ytbehandling görs genom elektrolys och ger en snygg finish och hög hållbarhet mot yttre angrepp. Anodisering kan erbjudas i olika nyanser.

Termisk spärr

sertissage

Genom att använda polyamidstänger tillsammans med aluminiumprofiler, kan man erhålla en samman-hängande profil som inte är lika termiskt ledande. Detta kan användas för att sammanfoga en aluminium-profil med andra material.

Kapning

coupe

Tack vare våra olika metoder är det möjligt att kapa aluminiumprofilerna till bitar från 5 mm till 12 m långa.

Bearbetning

icon

Vår maskinpark gör det möjligt att bearbeta allt från den lilla delen för bilen upp till den stora delen på flera meter för bygg och industri. 

Stansningpoinçonnage

Genom att utveckla specifika verktyg gör stansnings-
processen det möjligt att utföra klippning och kapning mycket snabbt och kostnads-
effektivt för stora serier.

TIG / MIG svetsning

TIG/MIG welding

6000-seriens aluminium-legeringar svetsas ihop mycket bra via TIG- eller MIG-processen. Dessutom gör aluminiumprofilen det möjligt att integrera funktioner som underlättar svetsning.

Friktionssvetsning
/ FSW

FSW welding

Med FSW skapar ett roterande verktyg tryck och friktions-värme på fogytorna så att metallen blandas och bildar en fog av bästa kvalitet. FSW har många fördelar: minskad deformation, homogen svets, sömsvets, utmärkt värmeledningsförmåga, etc.

Bockning

cintrage

Det finns olika typer av bockning beroende på behov och kvantiteter: sträckbockning, rullbockning, pressbockning eller dragbockning.

Montering

montage

Kompletta lösningar kan erbjudas för att leverera en färdig produkt.

Packning

mise en kit

Vi kan erbjuda packning enligt dina specifikationer såsom skydd med plastfilm, montering av klistermärken, påsar med skruvar, etc.

Lagerhållning

stockage

Vi kan lagerhålla dina profiler under vissa villkor.

Kontakta oss om du vill diskutera aluminiumformer och designmöjligheter
Strängpressade profiler Ytbehandling Legeringar för extruderade profiler Friktionssvetsning Koldioxidsnålt aluminium Utbildning i aluminium