Skip to content

Making more for less

Megatrends drive our strategic direction.

Our strategy
two workers in protective gear

Capital Markets Day 2020

Seizing opportunities where capabilities match megatrends.

Learn more
Hand charging vehicle
Sweden_locationbanner_frontpage.jpg

Global räckvidd – lokal närvaro

Hydro i Sverige

Se alla anläggningar

Om Hydro

simplified illustration of a world map

40  länder

34,000 anställda

 

Hydro är ett ledande industriföretag som strävar efter en hållbar framtid. Vårt syfte är att skapa mer livskraftiga samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt. 

 

Hydro - en överblick