Skip to content
Kontakta oss för att diskutera gjutlegeringar med någon av våra experter

Ladda ner

Hur vi kan hjälpa dig

  • Vi erbjuder standardlegeringar, men de flesta av våra legeringar tillverkas i enlighet med individuella kundspecifikationer
  • Vi kan hjälpa till att optimera befintliga legeringssammansättningar och processparametrar
  • Hydros FoU-arbete fokuserar på ständiga förbättringar av konventionella legeringar samt utveckling av nya legeringar
  • Regionala marknadsteam erbjuder snabb och professionell kundservice inom såväl tekniska som kommersiella områden
  • Customer portal för bättre service
Kontakta oss för att diskutera gjutlegeringar med någon av våra experter

Relevanta branscher

Fordon Transport Industridesign

Rekommenderat för dig