Skip to content

Gjutlegeringar för aluminiumgjutgods

Vi använder högvärdiga råmaterial och tillämpar bästa praxis för att säkerställa att metallen håller en konsekvent hög kvalitet. Våra gjutlegeringar tillverkas för att uppfylla individuella kundspecifikationer, i enlighet med ISO-, EN- och JIS-standarder.

foundry alloys

Viktiga egenskaper

 • Utmärkt gjutbarhet
 • Hög och konsekvent metallkvalitet
 • Låg halt av orenheter och spårelement

Användningsområden

Fordons- och transportindustrin:

 • Hjul
 • Chassikomponenter som bromsdelar samt strukturella delar och upphängningsdelar

 • Cylinderhuvuden och motorblock

Andra användningsområden:

 • Elektrisk utrustning
 • Dekorativa/anodiserade applikationer och/eller när det krävs högsta möjliga korrosionsbeständighet

Produktuppgifter

Legeringarna tillverkas genom sträng- eller formgjutning. Produkterna staplas och packas i buntar av olika storlek. Beroende på produktionskällan har våra gjutlegeringar en vikt på 7–22 kg per göt, och buntarna kan väga mellan 700 och 1200 kg.

Legeringar som vanligen används:

 • AlSi7Mg
 • AlSi9Mg
 • AlSi11(Mg)
 • AlSi10MgMn
 • AlSi5-9MgCu

Andra legeringar som kan levereras är:

 • AlMg3
 • Al 99.5E, 99.7E (legeringar för rotorer)

För mer information, ladda ner vår broschyr om gjutlegeringar av primäraluminium.

Hur vi kan hjälpa dig

 • Vi erbjuder standardlegeringar, men de flesta av våra legeringar tillverkas i enlighet med individuella kundspecifikationer
 • Vi kan hjälpa till att optimera befintliga legeringssammansättningar och processparametrar
 • Hydros FoU-arbete fokuserar på ständiga förbättringar av konventionella legeringar samt utveckling av nya legeringar
 • Regionala marknadsteam erbjuder snabb och professionell kundservice inom såväl tekniska som kommersiella områden
 • Customer portal för bättre service

Recommended for you