Skip to content

Innovativa strängpressningslösningar i aluminium

Aluminumprofiler används till fönster, dörrar, elektronik, transport och tusentals produktområden däremellan. Våra experter hjälper till att designa, strängpressa och tillverka detaljer som formar din värld, från kundanpassade strängpressade aluminiumprofiler till färdiga komponenter.

Extruded aluminium profiles

Din partner för strängpressat aluminium

Våra erbjudanden bygger på över 50 års erfarenhet och kunskaper inom strängpressnings- och tillverkningsprocesser för aluminium. När det gäller utbildning, design, tillverkning, efterbearbetning, ytbehandling, ytfinish och logistik, till exempel förpackning och distribution, kan vi erbjuda oslagbara möjligheter, kunskaper och kompetens för att hitta bästa möjliga lösning till ditt aluminiumprojekt – varje gång. 

Värdeadderande innovation, forskning och utveckling 

Vår forskning på material och processer och vår erfarenhet av att utveckla applikationer tillför din verksamhet mervärde. Vi erbjuder stöd för din design- och produktutveckling från våra forsknings- och utvecklingsteam runtom i världen. Vi hjälper dig att hitta innovativa energieffektiva lösningar som matchar dina behov av lägre vikt och energiförbrukning.

Utbildning i strängpressad aluminiumdesign 

Valet av aluminium visar du att du avser att tillverka en bra produkt med ett starkt, lätt, hållbart, miljövänligt och designvänligt material. Ökad kunskap om aluminium ökar användningen av aluminium och vi är stolta över att ha utbildat tusentals kunder i hur de kan använda aluminium i vår Hydro ProfilAkademi. 

Recommended for you