Skip to content

Järnvägsstolpar som minskar kostnaderna – inte säkerheten

Våra signalstolpar och lyktstolpar av aluminium för järnvägsinfrastruktur är kostnadseffektiva och kräver lite underhåll.

railway station. poles holding cables and lights

Signal-, lykt- och kamerastolpar på järnvägsstationer och utmed spåren kan vara dyra att installera och underhålla. När du väljer en aluminiumstolpe väljer du samtidigt en kostnadseffektiv och säker stolpe som kräver lite underhåll.

Snabbt, enkelt och säkert med fällbara stolpar

Vi erbjuder fällbara aluminiumstolpar som kan användas till signaler, belysning och kameraövervakning. Denna gångjärnsförsedda stolpe kan vara upp till åtta meter hög och kan snabbt och säkert fällas ned för hand. Det ger lägre underhållskostnader och minskar behovet av skylift.

Gångjärnsmekanismen är inbyggd i den strängpressade aluminiumstolpen och svår att upptäcka för ett otränat öga. Detta är idealiskt i områden med mycket skadegörelse eftersom konstruktionen inte drar till sig uppmärksamhet.

Våra fällbara stolpar kan hanteras snabbt, enkelt och säkert tack vare aluminiumets låga vikt.

Vi kan också installera extra skyddsmekanismer i stolpar med kameror som säkerställer att ingen kommer åt dem.

Recommended for you