Skip to content

Vi säkrar primäraluminium för omsmältning på den globala marknaden och kan leverera primäraluminium i olika former och kvaliteter till kunder världen över. Vår produktportfölj omfattar allt från P1020A till P0406A i former som standardgöt, T-profiler eller lågprofilerade tackor.

Du får snabb och professionell kundservice av våra regionala marknadsteam, som har all relevant kompetens för din marknad.

Hur vi kan hjälpa dig

De regionala marknadsteamen erbjuder snabb och professionell kundservice inom såväl tekniska som kommersiella områden

Kontakta oss om du vill veta mer om våra omsmältningsgöt

Relaterade branscher

Infrastruktur

Rekommenderat för dig