Skip to content

Primäraluminium för omsmältning

Vid omsmältning använder vi främst olegerat aluminium.

Worker holding aluminium ingot

Vi säkrar primäraluminium för omsmältning på den globala marknaden och kan leverera primäraluminium i olika former och kvaliteter till kunder världen över. Vår produktportfölj omfattar allt från P1020A till P0406A i former som standardgöt, T-profiler eller lågprofilerade tackor.

Du får snabb och professionell kundservice av våra regionala marknadsteam, som har all relevant kompetens för din marknad.

Viktiga egenskaper

  • Primäraluminium
  • Standardgöt
  • T-profiler
  • Lågprofilerade tackor

Hur vi kan hjälpa dig

De regionala marknadsteamen erbjuder snabb och professionell kundservice inom såväl tekniska som kommersiella områden

Relaterade branscher

Rekommenderat för dig