Skip to content

Runda rör som samlingsrör för mobil och stationär luftkonditionering

För bara två decennier sedan var det bara exklusiva bilar som var utrustade med luftkonditionering. I dag är AC standard i så gott som alla bilar. Det är inte bara användningen som har ökat, även applikationen som sådan har genomgått flera modifieringar.

manifolds

Precis som inom laddluftkylning fokuserar miljölagarna på ”grön” teknik. Därför bedrivs branschomfattande forskning och utveckling av alternativa kylmedel såsom ammoniak eller koldioxid, men de kräver system med högre tryck. Våra tjockväggiga runda rör används i kondensorer, förångare och värmare i både traditionella och nya innovativa utföranden.

Vi kan leverera i korta längder eller långa rör, i perfekt rund form eller D-form, som standardrör eller som rör färdiga att använda med spår, borrhåll, bafflar och svetsade kopplingsplintar. Som svar på det ökade antalet el- och hybridbilar är en av våra senaste utvecklingar spår på längden som kan användas som uppsamlare för kontaktkylbatterier.

Recommended for you