Skip to content

Coated aluminium tubes for automotive applications

HYCOT® is a coated tube for lines in automotive applications that offers exceptional corrosion and stone-impact resistance.

HYCOT Coated tubes
HYCOT® coated aluminum tubes

HYCOT® is a precision-drawn aluminium tube with protective nylon coating (Polyamide PA12).

The HYCOT® tube is resistant to a wide range of exposures and severe conditions due to the PA12 coating, which offers exceptional corrosion and stone-impact resistance properties.

Key features

 • Lightness and strength
 • Formability and bending capacity
 • Recyclable
 • High-strength welding of plastic parts to coating
 • High surface quality
 • High internal cleanliness
 • Traceability and identification due to printing possibilities

Suitable applications

 • Fuel lines
 • Air conditioning lines
 • Hydraulic lines
 • Oil cooling systems
 • Water coolant tubes
 • Clutch lines
 • Vapor lines
 • Cooling loops
 • Cabin heater lines
 • Vacuum lines
 • Auxiliary heater lines

Din aluminiumpartner

Vi erbjuder kvalificerad FoU-kompetens, bland annat inom utveckling av höghållfasta legeringar samt tillverkningstekniker som bockning, bearbetning, fogning, ytbehandling och montering. Våra halvfabrikat har hög precision och garanterar effektiviteten och prestandan både i dina tillverkningsprocesser och i bilen.

Vi samarbetar med OEM-tillverkare och deras underleverantörer i Nordamerika, Europa och Asien. Med hjälp av strängpressnings- och valsningsteknologi hjälper vi våra kunder att utveckla och tillverka strukturella delar och värmeöverföringsapplikationer i aluminium.

Inom fordonsindustrin ersätts stål och koppar i allt större utsträckning med aluminium, vilket gör oss till din självklara partner.

Rekommenderat för dig