Skip to content
var descriptionLinks = document.querySelectorAll('.description a') for (link of descriptionLinks) { link.setAttribute('target', '_blank') }
Kontakta oss om du vill veta mer om våra arkitektoniska lösningar
Hydro CIRCAL Hydro REDUXA Hydro RESTORE