Skip to content

Aluminiumoxid

Aluminiumoxiden står för den största enskilda kostnaden i samband med aluminiumproduktion. Aluminiumoxid av högsta kvalitet krävs för att kunna producera kvalitetsmetall med låg miljöpåverkan. Produktionen i världen uppgår till närmare 100 miljon ton och består i huvudsak av bauxit som framställs genom Bayer-processen.

mounds of white alumina powder

Viktiga egenskaper

  • Hårdhet och hållfasthet
  • Låg värmeretention och hög smältpunkt

Användningsområden

  • För produktion av aluminium genom Hall–Héroult-processen
  • Andra industriella användningsområden är bland annat i slipmedel, fyllnadsmaterial i plast och som katalysatorbärare för industriella katalysatorer.

Produktdetaljer

  • När vi ska göra bauxit till aluminiumoxid krossar vi malmen och blandar upp den med kalk och kaustik soda och pumpar sedan in blandningen i högtrycksbehållare och hettar upp den. Aluminiumoxiden vi vill utvinna löses upp av den kaustika sodan och fälls sedan ut i denna lösning, sköljs och värms upp för att avlägsna vattnet. Det som blir kvar är ett sockerliknande vitt pulver som kallas aluminiumoxid (Al2O3).

Rekommenderat för dig