Skip to content

Idag kan för många produkter inte återvinnas eftersom de är för svåra eller dyra att ta isär. För att skapa en cirkulär ekonomi måste vi börja med design och materialval: välja återvinningsbart material och designa produkter på ett sätt som gör dem enkla att skicka tillbaka in i loopen.

Den goda nyheten är att du kan designa för återvinning redan på ritbordet.

Vase No. 8 - Sara Mellone

Tre saker du bör veta om hållbar design

1. Materialval: Förstå hur man väljer ett hållbart material

Ett hållbart material kan återvinnas. Utvärdera koldioxidavtrycket från en livscykelsynpunkt. Hur mycket av materialet krävs jämfört med ett annat material för att få samma effekt, såsom styrka? Hur länge kommer produkten att pågå och vad krävs av underhållet?

2. Design för återvinning: enkel reparation och återanvändning

Överväg reparation- och återanvändning av produkten. Kan det repareras? Av vem? Kan du använda produkten eller dess material igen?

3. Produktion: Vet hur man monterar produkten

Liknande material behöver inte separeras, vilket förbättrar återvinningsgraden. För kombinationer av blandat material, mekaniska fästanordningar som bultar, skruvar, snäppfäste och låsfogar gör det enkelt att demontera och återvinna produkten när den inte längre används.


Intresserad av att lära dig mer? Kontakta oss så ser vi till att du kommer i kontakt med en av våra experter.

Kontakta oss för mer information
Hydro EcoDesign Aluminiumdesign