Skip to content

Som Hydro Plus Partner garanterar vi användningen av ditt föredragna råmaterial för varje produktionsbatch: certifierad återvunnen aluminium eller koldioxidsnål aluminium. Naturligtvis med full spårbarhet. Till våra Hydro Plus Partners erbjuder vi även Hydro EcoDesign och utbildningar inom hållbarhet.

Att vara en Plus Partner innebär tillgång till tjänster som hjälper dig att ta nästa steg i din hållbarhetsresa.

Hydro Plus Partnertjänster

Utforska våra profiler, direkt från våra certifierade produktionsanläggningar enligt ASI Performance Standard och Chain of Custody Standard. De upprätthåller inte bara hög kvalitet, utan bär också en stark hållbarhetsgaranti genom hela leveranskedjan. ASI:s standarder appliceras från gruvdrift till de nedströmssektorer längre ner i processen som integrerar aluminium i sina produkter. Vänligen notera att detta inte automatiskt innebär att materialet i sig är ASI-certifierat.

Du kan dra nytta av en dedikerad Hydro Group-strategi för att uppnå ett netto-nollutsläpp för både företaget och produkterna. Vår klimatambition fram till 2050 vilar på tre grundpelare: att erbjuda koldioxidneutrala produkter, minska koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet och utveckla mer förnybar energi, energilagringskapacitet och grönt väte (som täcker utsläppen från scope 1,2 och 3). För Hydro Extrusions har vi regionala och platsspecifika hållbarhetskartor med dedikerade mål för att minska vår klimat-, energi-, avfalls- och vattenpåverkan.

Vi följer strikta ESG-kriterier (Environment, Social, and Governance) i vår leveranskedja och implementerar certifierade, ansvarsfulla inköpspraxis för att möta våra kunders behov. Du som kund har möjlighet att få reda på det genomsnittliga koldioxidavtrycket för aluminiumets värdekedja för varje fabrik (platsspecifika EPD:er för profiler producerade av ett genomsnittligt göt) samt ursprungslandet för aluminiumet som används under en given period. Ytterligare information om det genomsnittliga återvinningsinnehållet, inklusive specificering av för- och efterkonsumerat skrot, finns tillgänglig på begäran. 

 
 
 

Upplev fördelarna med vårt Hydro "One-Stop-Shop"-koncept. Vi levererar mer än bara en aluminiumprofil, vi levererar en färdig aluminiumlösning inklusive ytterligare steg i ytbehandling, tillverkning, montering, förpackning m.m. Det gör inte bara affärer enklare för dig utan minimerar också risken för potentiella problem.

Du som kund får skräddarsydda servicealternativ och tillgång till rätt experter för dina specifika behov. Vi erbjuder tjänster kring vår produktionsprocess, såsom produktutveckling, skräddarsydda logistiklösningar, profilakademier och digitala lösningar (EDI). Hos oss har du personliga kontakter på varje anläggning (innesälj, ingenjörer, kvalitetsavdelning, logistik, ekonomi) och ute på fältet i form av våra duktiga säljare. 

Vårt mål är att leverera i tid, felfritt och enligt specifikationerna, med kortast möjliga ledtid. Alltid. Vi använder ett internt kvalitetssystem och testfaciliteter samt har ett nätverk av platser över hela Europa för att säkerställa leverans och alltid erbjuda branschledande service och dokumentation.

Som vår kund får du direkt nytta av vår imponerande EcoVadis-rating. Det är en beprövad onlineplattform som ger tydliga hållbarhetsbetyg för leverantörer. Med denna information får du insikt i hur väl vi lever upp till höga standarder inom miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG). Hydro är en del av det övergripande kontot Norsk Hydro ASA, vilket ytterligare stärker vår hållbarhetsprofil och förtroende.

Som kund får du fysiska leveranser av profiler och produkter baserade på aluminium med lågt koldioxidavtryck och/eller återvunnen aluminium (material i enlighet med lokal tillgänglighet). Aluminiumet kommer antingen från primära smältverk med en garanterad maximalt utsläpp på 4.1 kg CO2e eller smältverk som redovisar innehållet av återvunnet material, inklusive andelen för- och efter konsumentskrot. Hydro garanterar den fysiska leveransen av det beställda aluminiumet och tillämpar en batch-för-batch-metod. Egenskaperna hos aluminium med lågt koldioxidavtryck och/eller återvunnen aluminium dokumenteras genom en officiellt publicerad och tredjepartsverifierad miljövarudeklaration (EPD).

Baserat på den faktiska beställningen du gjort får du som kund detaljerad LCA-data (livscykelanalys) om de beställda profilerna minst en gång om året. Informationen inkluderar en exakt bedömning av aluminiumet som används för att producera din beställning, samt bearbetningsaktiviteter för de levererade produkterna, inklusive energi, produktionsprocesser, ytbehandling, förpackning och transport (scope 1-3). En jämförelse med genomsnittliga europeiska siffror ingår, vilket möjliggör identifiering av potentiella besparingar, till exempel på CO2-utsläpp. Du har rätt att få dessa värden enligt olika beräkningsmetoder för återvunnet innehåll. För båda beräkningsmetoderna använder vår oberoende LCA-expert samma internationella standarder och validerade datasatser. Det ger dig som kund möjlighet att välja det lämpliga värdet enligt LCA-modellen för den aktuella slutprodukten.

Vi erbjuder anpassade hållbarhetsutbildningar/akademier för dig och din personal, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Tillsammans med dig diskuterar vi dina behov för att skräddarsy rätt utbildning för dina ändamål.

Du som kund har rätt till Hydro EcoDesign-tjänster för profil- och produktutveckling med hjälp av våra interna EcoDesign-experter. Genom att integrera Hydro EcoDesign strävar vi efter att minska de negativa påverkningarna av produkter på miljön och människors hälsa, samtidigt som vi förstärker de positiva effekterna på produktens funktionalitet.

Ytterligare tjänster som ingår i Hydro Innovative Partner

  • Koldioxidsnål och återvunnen aluminium
  • Skräddarsytt hållbarhetsstöd
  • Individuella hållbarhetslösningar
  • Co-branding med Hydro
Kontakta oss för mer information om Hydro Plus Partner!

Relaterade sidor

Hydro Partner Hydro Innovative Partner