Skip to content

Aluminium i nästa generations HVACR-system

Jorden blir allt varmare och människor över hela världen får allt högre levnadsstandard. Aluminium tillgodoser behovet av miljövänligare klimatkontrollösningar.

a remote control and reverse cycle air conditioner

Miljövänligt aluminium inom HVACR

Med klimatavtal som Montrealprotokollet, som syftar till att minska koldioxidavtrycket från köldmedier, krävs nya typer av klimatsystem.

När du väljer Hydro väljer du den miljövänligaste leverantören av rörlösningar, band och plåt av aluminium till värme-, ventilation-, luftkonditionerings- och kylsystem (HVACR). Du får en lösning baserad på ett material som kan återvinnas hur många gånger som helst, vilket gynnar både dig och miljön.

Högteknologiska rörlösningar

Tack vare aluminiumets fysiska egenskaper ger denna lösning fördelar som ökad prestanda och effektivitet samt högre kostnadseffektivitet, mindre storlek och lägre vikt jämfört med den traditionella metallen koppar.

Rekommenderat för dig