Skip to content

Both are aluminium tubing sites, delivering heat exchange solutions mainly to customers in the automotive and HVACR industries.


Antal anställda och omsättningssiffror från årsredovisningen

2022

Monterrey

Reynosa

För Hydro byggsystems anläggningar, besök våra varumärkens websidor