Skip to content

Energieffektiva aluminiumlösningar

Inom elkraftsindustrin är aluminium ett populärt material till bland annat laddare, vindturbiner och olje- och gasanläggningar.

Solar farms

Aluminium är det perfekta materialet för energisektorn

Aluminiumets egenskaper gör materialet till ett bra alternativ inom energisektorn. Aluminiumets låga vikt, konkurrenskraftiga pris och effektiva installationskapacitet bidrar till att minska totalkostnaden för energilösningar. Vi förser kraft- och solenergiindustrin med:

  • Monteringslösningar för solcellsanläggningar
  • Strukturer och komponenter till vindturbiner
  • Modulramar och komponenter
  • Solfångare för koncentrerad solenergi
  • Lösningar för värmereglering
  • Höljen och komponenter till växelriktare

Vi utvecklar ständigt nya lösningar i takt med att marknaden växer.

Rekommenderat för dig