Skip to content

Rätt legering för dig

Vi tillverkar både standardprofiler och anpassade profiler av strängpressade aluminiumlegeringar i olika hårdhetsgrader, former och storlekar, genom både direkt och indirekt strängpressning. Våra experter kan utveckla lösningar för alla tänkbara applikationer. Vi har dessutom de resurser som krävs för att skapa kundanpassade legeringar.

artsy-billettslogs low res.jpg

Hur väljer du rätt legering?

Rent aluminium är ganska mjukt. Hållfastheten kan ökas genom tillsatser av legeringsämnen. Vi har utvecklat aluminiumlegeringar som kan användas till de flesta applikationer inom industrin. De finns tillgängliga världen över.

Oändligt många användningsområden

Strängpressning, i kombination med rätt val av legering och kylning, möjliggör oändligt många applikationer och produktförbättringar.Till exempel erbjuder legering 6060 en mycket god korrosionsbeständighet och ytfinish. Värmebehandling efter strängpressning förbättrar legeringarna ytterligare.

Här följer beskrivningar av några aluminiumlegeringar som vi använder i dina produktlösningar: