Skip to content

Hydro Bauxite & Alumina

Bauxit og aluminiumoxid udgør de første to led i værdikæden i aluminiumbranchen. Vores aktiviteter omfatter bl.a. en af verdens største bauxitminer og verdens største aluminiumoxidraffinaderi.

Vores bauxitminer er beliggende i staten Pará i den aller nordligste del af Brasilien. En betragtelig del af Hydros bauxit videreforarbejdes på virksomhedens egne fabriksanlæg, men dele af den sælges også direkte til andre virksomheder.

Vi producerer aluminiumoxid på Hydro Alunorte i Brasilien. Noget af det bruges som grundlag for Hydros egen aluminiumproduktion, men meget af det sælges også til andre virksomheder.

 

Fakta

  • 3 746 medarbejdere
  • 28 548 indtægter (MNOK)