Skip to content

Hydro Aluminium Metal

Hydro er en af verdens førende leverandører af presbolte, pladeemner, støbelegeringer, valsetråd og ultrarent aluminium med et globalt produktionsnetværk.

Vi har produktionsanlæg til primærmetal i Europa, Canada, Australien, Brasilien og Qatar samt genvindingsanlæg i Europa og USA. To tredjedele af vores produktion af primæraluminium er baseret på vedvarende energi. Vi tilbyder også højkvalitetsaluminium fremstillet med det højeste indhold af forbrugsskrot på markedet (>75 %), hvilket giver vores genbrugsaluminium branchens laveste CO2-belastning.

I 2018 havde vi en omsætning af metalprodukter på XX millioner tons fra støberier integreret med vores primærsmelteværker og fra vores omfattende netværk af specialiserede genvindingsanlæg tæt på kunderne i Europa og USA. 

 

Fakta

  • 4 858 medarbejdere
  • 17 lokaliteter
  • 9 196 indtægter (MNOK)