Skip to content

Hva vi tilbyr

Som svar på utfordringene markedet og verden står overfor, har Hydro laget sertifiserte produkter av lavkarbonaluminium og resirkulert aluminium. Dette minimerer karbonavtrykket til produktene våre, samtidig som det sikrer både trygg og ansvarlig produksjon og gir store muligheter for kundene våre til også å redusere deres fotavtrykk.

Vårt lavkarbonaluminium har et gjennomsnittlig karbonavtrykk på 4,0 per kilo aluminium, sammenlignet med verdensgjennomsnittet på 16,7, takket være vann-, vind- og solkraft som brukes i produksjonsprosessen med Hydro REDUXA .

Ved å effektivt utnytte skrap før og etter forbruk, kan vi også tilby sertifisert resirkulert aluminium med et lavere karbonavtrykk. Vi kaller det Hydro CIRCAL.

.highcharts-figure { min-width: 310px; max-width: 800px; padding: 2em; background: #f4f4f4; } @media screen and (max-width: 819px) { .highcharts-figure { padding: 1rem; } } .highcharts-title { margin: 0 !important; } .highcharts-description { font-size: 13px; margin: 0 !important; } #highcharts-container { height: 250px; }

Kilos of CO2e emissions per kilo aluminium

1 Footprint below 0.5 kg CO2e, Hydro internal estimates
2 Verified by DNV and certified according to EPD EN 15804+A1 on a per-batch levels
3 Footprint below 4.0 kg CO2e, Hydro internal estimates
4 Average footprint at Hydro’s European recyclers
5 Source: International Aluminium Institute (2018)

Åpenhet er viktig

Våre lsøninger for lavkarbonaluminium og resirkulerte produkter leveres med et sertifikat som beskriver miljøfotavtrykket, fra gruvedrift til det endelige metallet, inkludert andre materialer som brukes i prosessen og transport (Scope 1-3). Denne informasjonen er verifisert av en uavhengig tredjepart og kan spores ned til hver enkelt batch. Det gir en ærlig og transparent måte å beregne fotavtrykk på, i motsetning til mange andre bransjestandarder.

Kontakt oss

Slik reduserer våre kunder sitt fotavtrykk