Skip to content

Lavkarbon- og resirkulert aluminium

Nå dine bærekraftsmål og få fremgang på veien mot nullutslipp gjennom våre løsninger for lavkarbonaluminium og resirkulert aluminium.

FutureProof_Aluminium_PrePostRenewables_1036x440_v01.jpg

Hva vi tilbyr

Som svar på utfordringene markedet og verden står overfor, har Hydro laget sertifiserte produkter av lavkarbonaluminium og resirkulert aluminium. Dette minimerer karbonavtrykket til produktene våre, samtidig som det sikrer både trygg og ansvarlig produksjon og gir store muligheter for kundene våre til også å redusere deres fotavtrykk.

Vårt lavkarbonaluminium har et gjennomsnittlig karbonavtrykk på 4,0 per kilo aluminium, sammenlignet med verdensgjennomsnittet på 16,7, takket være vann-, vind- og solkraft som brukes i produksjonsprosessen med Hydro REDUXA .

Ved å effektivt utnytte skrap før og etter forbruk, kan vi også tilby sertifisert resirkulert aluminium med et lavere karbonavtrykk. Vi kaller det Hydro CIRCAL og Hydro RESTORE .

Chart_CO2_Emissions_Aluminium_632x355_v04.jpg

Åpenhet er viktig

Våre lsøninger for lavkarbonaluminium og resirkulerte produkter leveres med et sertifikat som beskriver miljøfotavtrykket, fra gruvedrift til det endelige metallet, inkludert andre materialer som brukes i prosessen og transport (Scope 1-3). Denne informasjonen er verifisert av en uavhengig tredjepart og kan spores ned til hver enkelt batch. Det gir en ærlig og transparent måte å beregne fotavtrykk på, i motsetning til mange andre bransjestandarder.

Hvorfor bli grønnere?

Bærekraft er ikke lenger et konkurransefortrinn, men en nødvendighet for å forbli levedyktig i samfunn preget av nødvendige globale klimatiltak. Etter hvert som standarder utvikler seg, må vi – industrien – jobbe for å finne innovative måter å endre måten vi forbruker på i verden.

Aluminium har et uutnyttet potensial for å være et mer bærekraftig metallvalg og bli en nøkkelaktør i den sirkulære økonomien. Hos Hydro utnytter vi at aluminium er uendelig resirkulerbart og kan brukes igjen og igjen for å redusere karbonavtrykk ved å tilby lavkarbon-aluminium og resirkulert aluminium.

Lavkarbon-aluminium

Vårt lavkarbon-aluminium bruker kun vann-, vind- og solkraft i produksjonsprosessen. Det gir et gjennomsnitt på kun 4,0 kilo CO2e per kilo aluminium.

Les mer
LowCarbon_Aluminium_487x275_v02.jpg

Resirkulert aluminium

Vårt resirkulerte aluminium utnytter effektivt skrap før og etter forbruk. Det gir et lavere karbonavtrykk og støtter den sirkulære økonomien.

Les mer
Recycled_Aluminium_487x275_v03.jpg

Hydro EcoDesign

Vår EcoDesign-tjeneste støtter vår kunder i bruken av våre fremtidsrettede aluminiumsløsninger, design for lang levetid, resirkulerbarhet og bærekraft.

Lær mer om EcoDesign
EcoDesign_Two_Men_487x275_v01.jpg

Slik reduserer våre kunder sitt fotavtrykk