Skip to content

Hydro har en veletablert portefølje av fornybar kraftkjøpsavtale (PPA) i Norge og Sverige. Porteføljen inneholder en lang liste med vann- og vindkraftkontrakter, inkludert to kontrakter som på det inngåtte tidspunktet var kjent for å være verdens lengste- og største vindkraftkjøp av et selskap.

Eksterne PPA-kontrakter kommer i tillegg til Hydros egen vannkraftportefølje i Norge, som justert for eierandeler vil utgjøre 9,4 TWh i et normalt år fra 2021.

Over hele verden er over 70 prosent av Hydros aluminiumsproduksjon basert på fornybar kraft.

I Norge er aluminiumsproduksjonen vår basert utelukkende på fornybar energi. Dette skiller Hydro fra andre i den globale aluminiumindustrien og representerer et konkurransefortrinn.