Skip to content

Hydros kraftportefølje

En av Hydros viktigste ambisjoner er å gjøre verdikjeden mer bærekraftig, og gjennom dette bidra til at kundenes produkter blir mer bærekraftige. Sikring av fornybare og konkurransedyktige strømforsyninger til aluminiumsproduksjonen vår er en stor del av dette arbeidet.

A_waterfall_in_Sogn.jpg

Hydro har en veletablert portefølje av fornybar kraftkjøpsavtale (PPA) i Norge og Sverige. Porteføljen inneholder en lang liste med vann- og vindkraftkontrakter, inkludert to kontrakter som på det inngåtte tidspunktet var kjent for å være verdens lengste- og største vindkraftkjøp av et selskap.

Eksterne PPA-kontrakter kommer i tillegg til Hydros egen vannkraftportefølje i Norge, som justert for eierandeler vil utgjøre 9,4 TWh i et normalt år fra 2021.

Over hele verden er over 70 prosent av Hydros aluminiumsproduksjon basert på fornybar kraft.

I Norge er aluminiumsproduksjonen vår basert utelukkende på fornybar energi. Dette skiller Hydro fra andre i den globale aluminiumindustrien og representerer et konkurransefortrinn.