Skip to content

Aluminium er en del av utviklingen

Aluminium er det tredje mest utbredte grunnstoffet i jordskorpen etter oksygen og silisium. Vi mennesker har med andre ord utviklet oss og levd i et aluminiumrikt miljø helt fra begynnelsen av vår historie. Det betyr også at vi er godt tilpasset for dette grunnstoffet og vi eksponeres for aluminium på mange måter, hver dag.

Unngå overeksponering

Når aluminium absorberes i kroppen, fraktes det med blodstrømmen til nyrene, der det raskt utsondres. Unntaket er pasienter med nyresvikt. Hos dem kan aluminium samle seg opp og ha en skadelig effekt. Men dette er noe legene kjenner godt til og de kan bruke aluminiumfritt vann til dialyse.

Som med mange andre grunnstoffer og sammensetninger i vårt moderne levesett kan overeksponering ha negative helseeffekter. Studier på dyr viser at det oppstår benabnormiteter eller problemer med nervesystemet ved eksponering for høye doser av aluminium.

Her er det imidlertid viktig å understreke at det ikke finnes noen vitenskapelige bevis som antyder at normal eksponering for aluminium har negative virkninger på et friskt menneske. Tvert imot gir aluminium store helsefordeler ved å fungere som en sikker barriere mot bakterier og forurensning i matkonservering. Dessuten øker aluminiumsammensetninger effekten av vaksiner og medisiner, og aluminiumsulfater brukes til å rense vann.

Kort sagt: Normal eksponering for aluminium i hverdagen er sikkert så lenge du ikke har nyresvikt eller utsettes for langvarig overeksponering, spesielt fra luften.

Aluminiumkilder

I dag er aluminium så å si til stede overalt i vårt moderne hverdagsliv. Vi bruker det i alt fra husholdningsartikler som keramikk, papir, lyspærer og glass til medisin, maling, eksplosiver og drivstofftilsetninger.

Mat

Aluminium finnes naturlig i frukt og grønnsaker, og dette er den største kilden til vårt inntak. Man anslår at det daglige inntaket i Europa er 3–10 milligram, noe som er godt innenfor grensen for overeksponering. Aluminium fra panner, kjøkkenredskaper, bokser og folie har liten eller ingen innvirkning i vårt daglige inntak (< 0,1 mg).

Vann

Aluminium er en naturlig bestanddel i vann og vi bruker også aluminiumsulfat til å rense vannkilder på en effektiv måte. I gjennomsnitt utgjør vann mindre enn 1 % av vårt daglige inntak av aluminium.

Medisiner

Menneskene har brukt aluminiumsammensetninger til medisinske formål siden Antikkens Hellas, som anvendte det som et snerpende middel, f.eks. for å stoppe blødninger. I dag bruker vi aluminiumsammensetninger for å gjøre vaksiner mer effektive og aluminiumhydroksid brukes blant annet til å behandle magesår.

Kosmetikk

Aluminiumsalter brukes ofte i kosmetikk, særlig i deodoranter, på grunn av deres antiperspirerende egenskaper. Aluminium kan også finnes i kosmetikkfarger og fortykingsmidler.