Skip to content

Kandidatforslag

Medlemmer av styret, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen velges for inntil 2 år om gangen. Dersom det er aktuelt å erstatte medlemmer i løpet av valgperioden, vil nye kandidater bli vurdert og eventuelt fremmet for valg til bedrifts- eller generalforsamlingen i løpet av valgperioden.

Valgkomiteen inviterer aksjonærer til å foreslå kandidater til styret, bedriftsforsamling og/eller valgkomite. Forslag bør fremsettes innen utgangen av november. Kandidatforslag vil bli lagt frem for valgkomiteen.

Forslag til kandidater vil bli lagt frem for valgkomiteens leder (Hydro forbeholder seg rett til å avslå forslag uten begrunnelse).

Forslaget gjelder

Begrunnelsen må inneholde opplysninger om kandidatens relevante erfaring, faglig kompetanse og andre verv for å kunne tas i betraktning.

Forslag er framsatt av 

Dersom aksjebeholdningen administrerers av kontofører, vennligst oppgi dennes navn, adresse og konto i VPS. Hydro forbeholder seg retten til å avvise forslag dersom opplysningene ikke samsvarer med Hydros aksjebok.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde