Skip to content

Arealet mellom Åbyfjorden og Rognsfjorden i Bamble kommune er på nærmere 1.300 dekar. I tillegg til hytter hadde stedet i mange år egen campingplass, butikk og kafeteria, men i dag er disse tilbudene avviklet på grunn av manglende etterspørsel. Hydrostranda er fortsatt et svært attraktivt feriested, særlig i de varme sommermånedene, med til tider storinnrykk av dagsturister som tiltrekkes av badestrendene, svabergene og kyststien som går gjennom hele området.

Høyt til fjells

Etter at de ansatte var sikret et ferietilbud i skjærgården, kom snart også ønsket om å kunne tilby ferie og helgeopphold på hytter i fjellet. På 1950-tallet kunne de første hyttene tas i bruk på Frøystul, som ligger ca 870 meter over havet, mindre enn en halv times kjøring fra Rjukan. Her er det i dag i underkant av 40 hytter som er godt egnet for bruk gjennom hele året.

Da Hydro i 1980 feiret 75 år siden grunnleggelsen gav selskapet de ansatte enda et feriested i høyfjellet i Telemark. På Arbuvollen, som ligger nær Haukeli, er det i dag 20 hytter. 

Tilbudet utvides

Utviklingen av olje- og gassvirksomheten på Vestlandet og sammenslåingen med Årdal Sunndal Verk førte til at Hydro etter hvert fikk enda flere feriesteder til sine ansatte. I 1991 ble Hydrotun etablert på Beitostølen i Oppland, og på 2000-tallet er det gjennomført oppkjøp, bygging og leie av enkelthytter på nye steder i takt med Hydros forretningsutvikling i Norge.

Stiftelsen Norsk Hydro Feriesteder

Det ble tidlig besluttet at drift og utvikling av Hydros feriesteder skulle ivaretas gjennom opprettelse av en ideell stiftelse. Stiftelsen har i dag et ansvarlig styre bestående av representanter fra Hydros ledelse og de ansatte. I tillegg har stiftelsen en daglig leder og annet kvalifisert personale som ivaretar administrasjon og daglig drift. Stiftelsen har i dag rundt 140 utleieenheter og omsetter årlig for ca. 20 millioner kroner.

7.000 medlemmer

Feriestedene kan i dag benyttes av ansatte og pensjonister i Hydros nåværende og tidligere norskeide virksomheter. På det meste hadde Stiftelsen Norsk Hydro Feriesteder mer enn 12.000 medlemmer, men rendyrkingen av Hydro som et aluminiumselskap har ført til at medlemstallet i dag er redusert til ca. 7.000. Hydros feriesteder er den dag i dag et spesielt og populært gode for de ansatte, og i de mest ettertraktede ferieperiodene er etterspørselen også i dag langt større enn tilbudet.

1943: Bomberegn og "bestilt" sabotasje 1943: Første smak av kaldt metall 1939: Ferie på Hydros hytter 1931: Et slag på livet løs 1930: Samarbeid og markedsdeling i depresjonens tiår 1929: Livsnerven