Skip to content

Det nye selskapet kombinerer Hydros sterke posisjon i Skandinavia med Texacos internasjonale erfaring og kunnskap. Til sammen ville Hydro-Texaco få omkring 1.150 bensinstasjoner; 450 i Norge og 700 i Danmark. Ytterst få av selskapenes stasjoner konkurrerer direkte med hverandre.

Bensin, diesel, varme og smøreoljer

Samarbeidet omfatter også diesel-, varme- og smøreoljemarkedet. Texaco har ikke lenger noe markedsføringssystem for bensin og olje i Sverige, og Hydro Oljes aktiviteter i Sverige skal derfor drives videre som et selvstendig selskap.

Sammenslåingen ble forklart med den sterke konkurransen i bensinmarkedet og mulighetene for mer effektiv drift av et større system. Sammen vil selskapene få større slagkraft enn hver for seg.

Ifølge avtalen skal Hydro-Texaco bli ledet fra København – med egne markedsføringsselskaper i Danmark og Norge.

20 prosent markedsandel

Ut fra 1993-tallene vil Hydro og Texaco til sammen få en markedsandel på bensin på oppunder 20 prosent i Norge, anslagsvis fordelt slik på de enkelte fylkene: Østfold 27 prosent, Akershus 21, Oslo 24, Hedmark 19, Oppland 27, Buskerud 21, Vestfold 17, Telemark 30, Aust-Agder 24, Rogaland 16, Hordaland 23, Sogn og Fjordane 3, Møre og Romsdal 21, Sør-Trøndelag 27, Nord-Trøndelag 12 og Nordland 6 prosent.

I Danmark vil tilsvarende markeds-andel for bensin være om lag 17 prosent.

Texaco og Hydro hadde i 1993 samlet en markedsandel på 19,7 prosent for bensin i Norge. Det betyr at det nye selskapet beveger seg opp i "20-prosentklubben" sammen med Esso, Shell og Statoil.

Ser man på markedsandelen for Texaco og Hydro Olje fylke for fylke, er det bare i Sogn og Fjordane og Nordland de til sammen har under 10 prosent av bensinmarkedet. I Telemark har de over 30 prosent, og i Østfold, Akershus, Oppland Buskerud, Vest-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag mellom 20 og 30.

I Østfold, Oppland og Buskerud var de to selskapene i dag jevnstore. I de øvrige fylkene er inntrykket at de utfyller hverandre svært godt: Der Hydro Olje står svakt, er Texaco sterk - og omvendt.

Også lokalt utfyller to kjedene hverandre. Hydro Oljes aktiviteter i Sverige skulle ikke inngå i det nye selskapet og drives videre som før.

2003: Ingen avkrok er helt ukjent med vikingskipet 2002: VAW – en drøm blir virkelighet 1999: Fokus for fremtiden 1996: Ormen Lange - en formue i Haltenbanken 1995: Slik bygger vi ut et oljefelt 1994: Hydro-Texaco