Skip to content

Styringsprinsipper og verktøy

Hydros overordnede mål er å skape verdier for aksjonærene gjennom tilfredse kunder og motiverte og kompetente ansatte. Selskapet har definert to hovedprosesser som skal sikre at målet oppnås både på kort og lang sikt.

Virksomhetsstyring

Portefølje-, strategi- og forretningsplanleggingsprosessen omhandler strategisk og operativ planlegging og resultatoppfølging. Planarbeidet tar utgangspunkt i selskapets ambisjoner og verdier. Det er grunnlaget for strategier og tiltak som resulterer i forretningsplaner på alle nivåer. Hydro har etablert måltall for virksomhetene som inkluderer økonomi, personal og HMS i tillegg til enhetsspesifikke mål.

Som en integrert del av Hydros årlige forretningsplanlegging beskriver prosessen hvordan Hydro evaluerer og utvikler sine personalressurser. Målet er å utvikle potensialet både i den enkelte medarbeider og i organisasjonen som helhet.

Risikostyring er integrert i all strategisk planlegging og rapportering. For enkelte risikofaktorer, som fare for liv og helse, er eksponeringen redusert til et minimum.

Hydro gjennomfører risikovurderinger når selskapets verdier eksponeres. Risikostyring omhandler alt som påvirker verdiskapingen, blant annet strategi, finans, kommersielle forhold, organisasjon, HMS, omdømme, samfunnsansvar, regelverk og juridiske spørsmål.