Skip to content

Etableringen av det nye samarbeidsselskapet skjedde i en situasjon med svært krevende markeder, spesielt i Europa. Sapa har etter sammenslåingen sterke posisjoner i det europeiske hjemmemarkedet, så vel som i USA, Sør-Amerika og Kina, India og Vietnam. Det er et av verdens ledende selskaper innenfor videreforedling av aluminium med om lag 25.000 ansatte og en samlet årsomsetning på nærmere 50 milliarder kroner (2011-tall).

Produksjonsenhetene er i stor grad innrettet mot å betjene kunder i lokale og regionale markeder. Profilene blir skreddersydd etter kundenes spesifikasjoner og behov, mens produksjonsprosessene langt på vei er standardiserte.

– Nye Sapa er et robust, globalt selskap som er godt rustet for stadig tøffere internasjonal konkurranse. Selskapet har den nødvendige styrken til å overvinne de markedsmessige utfordringene og skape en plattform for framtidig utvikling i markeder i vekst, sa Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i forbindelse med sammenslåingen.

– Vi ønsker å levere aluminiumprodukter til hele verden. Sapa hadde i utgangspunktet en sterk posisjon i Nord-Amerika, mens Hydros ekstruderingsvirksomhet var godt posisjonert i Sør-Amerika og Europa, sa Brandtzæg.

2017: 100 prosent aluminium 2013: Verdens største produsent av aluminiumprofiler 2011: Ringen sluttet for Hydro i Brasil 2007: Endelig fikk Sam Eyde det som han ville!