Skip to content

2021: Salg av forretningsområdet for valsede produkter

Hydro fullførte i 2021 salget av forretningsområdet Hydro Rolling til KPS Capital Partners.

Rolled aluminium

1. juni fullførte Hydro salget av sitt forretningsområde for valsede produkter. Salget er en del av strategien mot 2025 om å styrke en posisjon innen lavkarbonaluminium, samtidig som man skal utforsker nye vekstområder innen fornybar energi.

– Hydros ambisjon er å løfte lønnsomheten og fremme bærekraft, og skape verdier for alle interessegrupper. Salget av Rolling vil styrke gjennomføringen av vår strategi, og gi oss en bedre posisjon innenfor lavkarbonaluminium, samtidig som vi kan utforske muligheter til ny vekst på områder der vår kompetanse matcher megatrendene, sa Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim da salget var fullført.

Transaksjonen omfatter syv produksjonsanlegg, et FoU-senter, internasjonale salgskontorer og rundt 5000 ansatte, hvorav 650 ansatte er i Norge og de resterende hovedsakelig i Tyskland. KPS Capital Partners er et vel ansett globalt private equity-selskap, med betydelige eierinteresser innen metall- og bilindustri.