Skip to content

Med mer enn 100 års erfaring innen vannkraft er Energi en sentral del av Hydros virksomhet, og vårt fotavtrykk for fornybar energi er en viktig differensierende faktor i aluminiumsindustrien. 

I dag er Hydro en global bærekraftsleder i industrien, med en strategisk ambisjon om å skape verdier for alle interessenter.  

Vår virksomhet er basert på langsiktige perspektiver og gir konkurransedyktige innkjøp og optimale energisystemløsninger.

Vi realiserer nye forretningsmuligheter innen energiteknologi der vi kan utnytte våre evner og industriell kunnskap. 

Energi viktig i Hydros verdikjede 

Energi, i flere typer former, spiller en viktig rolle i Hydros verdikjede. Cirka 50 prosent av driftskostnadene for aluminiumsproduksjon er energirelatert og kraftkostnad er et viktig kostnadsdifferensierende element for aluminiumsanlegg over hele verden. 

Nøkkelen til å produsere lavkarbonaluminium  

Det lave karbonavtrykket til Hydros aluminium er et unikt konkurransefortrinn, og det er i stor grad muliggjort av effektiv teknologi og utslippsfri kraft i aluminiumsprosessen. 

Fordi det krever mye energi å produsere primæraluminium, er det veldig viktig å bruke energikilder som gir et lite karbonavtrykk.  

Et aluminiumsanlegg som baserer sin strøm på kull, gir et fem ganger større CO2-fotavtrykk enn et som baserer sin produksjon på elektrisitet fra fornybare kilder. 

Av disse grunner har Hydro et eget forretningsområde for energi. På disse sidene kan du finne ut mer om Energys virksomhet og vår strategi.