Skip to content
Kontakta oss om du vill diskutera möjligheterna med multifunktionella och smarta stolpar

Våra multifunktionella stolpar består av modulkomponenter med flera olika funktioner. Möjligheterna för vilka egenskaper och funktioner som kan integreras i en stolpe är obegränsade.

Letar du efter stolpar som rymmer alla dina applikationer?

De flerfunktionella stolpsystemen från Hydro kan utrustas med många olika funktioner, bland annat:

  • Trafikljus
  • Vägskyltar
  • Eluttag
  • Dekorativa element
  • Banderoller
  • Övervakningskameror
  • Säkerhetsutrustning
  • WiFi-anslutningar
  • Laddstationer för elbilar

De flerfunktionella stolparna är patenterade, modulbaserade och flexibla. Själva stolparna är tillverkade av marinanpassat aluminium, vilket säkerställer lång livslängd i alla miljöer. De är fullt återvinningsbara.

Är du producent av smarta stadslösningar eller belysningstillverkare?

Vi är din partner för att ta fram stolplösningar med utrymme för dina applikationer för en smartare stad. 

Smarta städer väljer smarta stolpar

Smarta lyktstolpar kan öka effektiviteten och samtidigt sänka energikostnaderna. De kan utrustas med programvarustyrning, elektronik och sensorer som kan ta emot och sända data och kan på så sätt hjälpa till att lösa många vanliga problem i städer.

Smarta stolpar kan också förbättra parkerings- och trafikstyrningen genom realtidsdata och på så sätt bidra till mindre köbildning och avgasutsläpp. Smarta stolpar kan också övervaka luftkvaliteten och upptäcka översvämningar av gator och meddela gatukontoret. Nya och innovativa tekniska lösningar kan enkelt eftermonteras allteftersom de blir tillgängliga.

Kontakta oss om du vill diskutera möjligheterna med multifunktionella och smarta stolpar