Skip to content

Norge

I Norge har Hydro mange store aluminiumsverk og produksjonsanlegg, samt selskapets globale hovedkontor i Oslo.

Illustration image landscape

I Sunndal driver Hydro det største anlegget for produksjon av primæraluminium i Europa. Verket på Karmøy produserer primæraluminium og aluminiumtråd for kabler og kabelløsninger. 

Fabrikkene i Årdal og Høyanger produserer primæraluminium. Ved Vigeland produseres aluminium med en renhetsgrad på 99,99 prosent. Hydro har også et pressverk på Magnor.

I tillegg driver Hydro 17 heleide og deleide vannkraftverk. Disse kraftverkene produserer strøm til mange av Hydros aluminiumsanlegg i Norge. Kombinert produserer de ca. 9 terrawattimer (TWh) med strøm per år. Hydro har også operatøransvar ved Tonstad vindpark i Agder.

I Norge har vi også forsknings- og utviklingavdelinger på Karmøy og i Årdal, samt salgskontor for byggesystemer i aluminium.


Inntektstall fra årsrapport 2021

 

Hydro in Norge

3493
employees
15
locations
71414
revenue (MNOK)

For Hydros byggesystemer, se våre merkevare-nettsider: