Skip to content

Høsten 2020 etablerte Lyse og Hydro et felles vannkraftselskap Lyse Kraft DA, som eies 74,4 prosent av Lyse og 25,6 prosent av Hydro. Som ledd i avtalen tok Hydro over operatøransvaret for Lyses tidligere heleide kraftverk. Les mer om etableringen i vår pressemelding her.

Med kraftverkene i Stavanger-regionen inkludert er Hydro Norges tredje største operatør av fornybar kraftproduksjon, med en samlet produksjon på 13,7 TWh i et normalår. 

Justert for eierskap er Hydros årlige kraftproduksjon 9,4 TWh i et normalår.