Skip to content

Opvarmning og køling i biler

Stort set alle de foranstaltninger, som bilproducenterne træffer for at overholde lovgivningen om udstødningsemissioner, lægger pres på kølesystemerne.

Det resulterer i flere dele, som kræver en mere ensartet og effektiv varmestyring. Vi leverer aluminiumrør, grenrør samt bånd og plader, så du kan producere biler, der kan drives ved optimal temperatur, uanset hvordan forholdene er.

Akademiske partnere 

Vi samarbejder med en række større akademiske institutioner over hele verden. Blandt vores partnere kan nævnes University of Oxford, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Michigan Technological University og Massachusetts Institute of Technology.  

Aluminium i alle moderne bilers varmevekslere

Du kan finde vores ekstruderede runde rør, flerkammerprofiler og svejsede aluminiumrør i enhver varmeveksler i en moderne bil, f.eks. til:

  • Kondensatorer og fordampere
  • Kølere
  • Batterikølere
  • Ladeluftkølere
  • Tilslutningsledninger
  • Brændstofkølere
  • Oliekølere
  • Mellemkølere
  • Varmepumpesystemer
Kontakt os for at diskutere dine behov i detaljer med en af vores bileksperter.
Innovation og F&U Legeringer til ekstruderede profiler