The Hydro Way

Vår måte å drive virksomhet på
er basert på et sett med prinsipper:

 • Formål - grunnen til at vi er til
 • Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap
 • Verdier - retningsgivende for hvordan vi arbeider
● Mot
● Respekt
● Samarbeid
● Målrettethet
● Framsyn
ToppenPil opp

Formål

- grunnen til at vi er til

Hydros formål er å skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter.

Talenter

- hva vi er virkelig gode til som selskap

Våre talenter definerer hva vi sammen er virkelig gode til, og gir vår utvikling en retning.

 • Vi er alltid på jakt etter gode kommersielle løsninger
  Et godt samfunn er avhengig av sunne bedrifter. Vi danner partnerskap for å dekke kundenes behov på en bedre måte, og ser oss alltid om etter forretningsmessige løsninger som kan hjelpe både kundene våre og samfunnet rundt oss å utvikle seg videre.
 • Vi er opptatt av samfunnsbevisst forretningsdrift
  Samfunnet er både våre kunder, våre partnere og lokalmiljøet vi er en del av. Hydros forretningsmessige interesser og samfunnsansvar går hånd i hånd: Næringslivets og samfunnets behov er uatskillelige.
 • Vi skaper virksomheter og produkter som betyr noe
  Helt siden starten har vi skapt og drevet virksomheter som bidrar til å gjøre samfunnet rundt oss sterkere. Vi har gjort en forskjell ved å skape grunnleggende verdier – enten det er økonomisk, miljømessig eller samfunnsmessig.
 • Vi får mest mulig ut av det som er tilgjengelig
  Vi er opptatt av nyskaping for å bli mer effektive. Økt livskraft krever at nyskaping og effektivitet arbeider hånd i hånd for at vi skal få mest mulig ut av ressursene våre. Målet vårt er å gjøre kundene våre mer konkurransedyktige.

Verdier

- retningsgivende for hvordan vi arbeider

MOT

“Å møte utfordringer og ta kalkulert risiko,
selv om utfallet er usikkert"

The Hydro Way

Større i Brasil
Mot til å sikre vår framtid

- Et eksempel på hvordan våre verdier påvirker det vi gjør

Et modig skritt

Oppkjøpet av bauksitt-, alumina og aluminiumvirksomheten i Brasil fra selskapet Vale var et modig skritt å ta. Det brasilianske gruve- og metallselskapet er det nest største av sitt slag i hele verden.

Et stort kjøp

Overtakelsen ble verdsatt til 5 milliarder USD, der Vale fikk 1,1 milliarder USD i kontant vederlag og en eierandel på 22 prosent i Hydro. Det er ett av de største norske kjøpene som noen gang er gjort i utlandet.Om lag 3.600 Vale-ansatte ble en del av Hydro.
Vi overtok også 700 millioner USD i gjeld.

Mye å lære

Hydro gikk dermed inn i gruve- og raffineringsbransjen, hvor vi hadde liten direkte erfaring. Det var mye penger på spill og vi hadde mye å lære.

Sikrer vår framtid

Vi sikret våre forsyninger av bauksitt og alumina for flere tiår framover, de viktigste råvarene for framstilling av aluminium.

Oppkjøpet styrket selskapets posisjon og konkurranseevne. Så ved å være modig,
sikret vi vår egen framtid.

RESPEKT

“Vi er bevisste på handlingene våre og tar ansvar for følgene av dem”

The Hydro Way

Gjenplanting av regnskog
Respekt for
jorden og menneskeheten

- Et eksempel på hvordan våre verdier påvirker det vi gjør

Store forpliktelser

Store forpliktelser fulgte med på kjøpet da vi overtok de
brasilianske bauksittgruvene i 2011.

For å få lov til å drive virksomheten må vi gjenplante alle områdene der
det utvinnes bauksitt.

Seed Plantefrø Plantefrø Plantefrø Plantefrø Plantefrø Plantefrø Plantefrø Plantefrø Plantefrø Plantefrø Plantefrø
Vi sår frø

Det er derfor vi har et eget team som samler frø fra planter og trær i skogen
omkring gruveområdet.

green leaf green leaf Grønt blad Grønt blad Grønt blad Grønt blad Grønt blad Grønt blad Grønt blad

Frøene sås i drivhus på anleggsområdet. På denne måten dyrker vi tusenvis av små planter hver måned.

Målet vårt er å dyrke fram 300.000 planter i året.

Vi gjenplanter skogen

Når plantene har spirt og vokst, plantes de tilbake i gruveområdet.

Fornyer skogen

På denne måten bidrar vi til å fornye skogen.

Fordi vi har respekt for de lokalsamfunnene vi er en del av.

SAMARBEID

“Å arbeide i partnerskap med andre gir oss muligheten til å oppnå mer enn vi hadde
maktet alene.”

The Hydro Way

Telysjakten
Sammen gjør vi
framtiden lysere

- Et eksempel på hvordan våre verdier påvirker det vi gjør

Symbol for resirkulering
Lett å resirkulere

Det norske folk bruker 200 millioner telys hvert år. Hvis vi hadde resirkulert de brukte telyskoppene kunne vi laget 30.000 nye sykler.

Aluminium er lett å resirkulere igjen og igjen uten at metallet mister sine egenskaper. Likevel blir 140 millioner brukte telyskopper kastet i søpla hvert år.

Svært få resirkulerer

Hydro leverer 3.000 tonn aluminium hvert år til europeiske produsenter av telys, så som IKEA. Men det er under 30 prosent av de brukte telyskoppene som går til resirkulering.

Fra avfall til ressurs

Vi ønsket å endre på det! Sammen med IKEA, WWF, Grønt punkt og Syklus lanserte vi miljøkampanjen Telysjakten.

Målet har vært å gjøre avfall om til en ressurs, og øke bevisstheten om resirkulering av aluminium på en enkel og morsom, men likevel informativ, måte.

Sløyfe
Kampanjen

Kampanjen gikk fra oktober 2011 til mars 2012, og var åpen for elever fra første til
fjerde klasse over hele Norge.

Klassen som samlet inn flest telyskopper per elev vant en klassetur til Hydros aluminiumverk i Holmestrand.

Stor suksess

Og kampanjen har vært en stor suksess! Mer enn 26.000 barneskoleelever deltok,
og mer enn 12 millioner brukte telys ble samlet inn. Dette er nok aluminium ti å bygge nærmere 2.000 nye sykler.

Så hvorfor er samarbeid viktig for oss?

“Fordi vi skaper gode relasjoner med sikte på å finne løsninger som bringer verden videre.”

The Hydro Way

MÅLRETTETHET

“Å sette seg et mål og holde kursen”

The Hydro Way

300 dollar-programmet
Ekstraordinære tider
krever ekstraordinære tiltak

- Et eksempel på hvordan våre verdier påvirker det vi gjør

Krevende markedssituasjon

Hydro produserer aluminium i ulike land og med ulike kostnadsnivå, men selger det på
et globalt marked basert på prisen på metallbørsen London Metal Exchange.

Når det er dårlige økonomiske tider, som det har vært helt siden finanskrisen inntraff,
kan prisen ligge lavere enn produksjonskostnaden.

Noe må gjøres

Hva betyr dette for Hydro? Det betyr at vi taper penger hvis vi ikke gjør noe.

Vi er allerede en av verdens mest effektive aluminiumprodusenter, men ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak.

Hva gjorde vi?

Og hva gjorde vi? Vi lanserte 300 dollar-programmet i 2009. Det tar sikte på å spare
300 dollar i kostnader per tonn aluminium som produseres.

Ingen enkel oppgave

Vi måtte tenke nytt om hvordan vi kan gjøre ting smartere, raskere og billigere –
samtidig som vi arbeider trygt. Det er ingen enkel oppgave, men ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak.

Når målet i 2013

Vi fikk kartlagt mulige forbedringer raskt, og har så langt redusert kostnadene våre med mer enn 200 dollar per tonn. Vi venter at vi vil lykkes med å nå målet vårt innen
utgangen av 2013.

Fordi vi jobber målrettet med å sette oss et mål og holde kursen.

FRAMSYN

“Å ha evne til å se rundt neste sving og forutse muligheter på lengre sikt”

The Hydro Way

Powerhouse
Bygg for en bedre framtid

- Et eksempel på hvordan våre verdier påvirker det vi gjør

40%
Klimautfordringen

Det å redusere energiforbruket er en av framtidens aller største utfordringer.
Bygninger står alene for 40 prosent av verdens energiforbruk.

ette fører til en enorm mengde klimagassutslipp – nesten dobbelt så mye som utslippene fra alle verdens tog, fly, båter og biler til sammen.

Grå bygning Grå bygning Grå bygning Grå bygning Er lik Grønn bygning
Vår løsning

Vår løsning er energipositive bygninger – det vil si bygninger som produserer mer energi enn de forbruker.

Det er derfor Hydro, i samarbeid med Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta og miljøorganisasjonen ZERO, har opprettet Powerhouse, et samarbeidsprosjekt
om energipositive bygninger.

Sammen vil vi sette opp Norges første og verdens nordligste
energipositive kontorbygning.

Hvordan gjør vi det?

Og hvordan gjør vi det? Ved å bruke en supereffektiv fasadeløsning,
solenergi og varmepumper.

Prosjektet vil sette ny nasjonal og internasjonal standard for hvordan vi alle jobber med og bygger energieffektive og energipositive bygninger i framtiden.

Og hvorfor?

Fordi:

“Greier vi å se lenger enn til dagen i dag, skulle det være mulig for oss å skape en livskraftig framtid."

The Hydro Way

Printer friendly version