Angående regnvann fra Canal Velho

Hydro har ingen indikasjoner på lekkasje eller overløp fra Hydro Alunortes rødslamdeponier. For å fjerne overskuddsvann fra fabrikkområdet etter regnværet, sendte Alunorte regnvann ut gjennom vannkanalen Canal Velho. Det er ingen indikasjoner på at dette har ført til negativ innvirkning på miljøet.

12. mars 2018

Den 17. februar, under det kraftige regnværet som startet dagen før, og i perioden 20.–25. februar, benyttet Hydro en kanal kalt Canal Velho for å slippe ut pH-behandlet regnvann fra fabrikkområdet ut i elven Pará. Vannet ble pH-behandlet ved inngangen til kanalen før det ble sluppet ut og deretter blandet med vann fra vannbehandlingsanlegget og overflatevann fra aluminiumverket Albras.

Regnvann fra området rundt raffineriet kan inneholde bauksittstøv og spor av lut, men vannet hadde ikke vært i kontakt med rødslamdeponiene.

Konklusjoner fra ekstern gjennomgang legges fram første uken i april
– Først og fremst er det viktig å understreke at vi ikke har noen indikasjoner på lekkasje eller overløp fra våre rødslamdeponier. Vi har sluppet ut regnvann fra fabrikkområdet. Dette ble gjort som et kontrollert tiltak, som vi rapporterte til det regionale miljødirektoratet Semas, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Han legger til at Hydro, basert på innhentede vannprøver, ikke har noen indikasjoner på at den kontrollerte avgangen førte til noen negativ innvirkning på miljøet.

– Vi venter nå på rapport fra den interne ekspertgruppen, og på den uavhengige miljøgjennomgangen av SGW Services, som vil legge fram sine konklusjoner den første uken i april, sier Brandtzæg.

For å avlaste vannbehandlingsanlegget under det kraftige regnværet, sendte Hydro pH-behandlet regnvann ut gjennom Canal Velho. Se bilde i full størrelse under “Relaterte dokumenter”.
For å avlaste vannbehandlingsanlegget under det kraftige regnværet, sendte Hydro pH-behandlet regnvann ut gjennom Canal Velho. Se bilde i full størrelse under “Relaterte dokumenter”.
For å avlaste vannbehandlingsanlegget under det kraftige regnværet, sendte Hydro pH-behandlet regnvann ut gjennom Canal Velho. Se bilde i full størrelse under “Relaterte dokumenter”.
For å avlaste vannbehandlingsanlegget under det kraftige regnværet, sendte Hydro pH-behandlet regnvann ut gjennom Canal Velho. Se bilde i full størrelse under “Relaterte dokumenter”.

Han understreker at Hydro er opptatt av å få full oversikt over alle fakta, og at det viktigste for selskapet akkurat nå er å beskytte ansatte og naboer ved anlegget og sørge for at de føler seg trygge.

Regionale miljømyndigheter informert
Canal Velho er en kanal som ligger rett ved vannbehandlingsanlegget ved Alunorte, og som noen ganger brukes til å slippe ut vann som er skilt ut fra bauksittslurryen som transporteres via rørledning fra Hydros bauksittgruve i Paragominas.

Den kontrollerte avgangen av pH-behandlet regnvann gjennom denne kanalen ble gjort for å avlaste vannbehandlingsanlegget under det kraftige regnværet. Utslippene av behandlet regnvann den 17. februar og i perioden 20. til 25. februar er ikke dekket av den eksisterende lisensen. Alunorte informerte miljømyndighetene i Pará (Semas) to ganger i forbindelse med den aktuelle situasjonen. Lokalsamfunnet ble ikke informert, ettersom regnvannet ble sendt ut i Pará-elven.

Kanalen har også tidligere vært brukt til å slippe ut regnvann ved ekstremt kraftig regn, sist i mai 2017. Semas ble også informert etter denne hendelsen.

pH-behandlet før avgang
Vannet ble pH-behandlet ved inngangen til kanalen før det ble sluppet ut og deretter blandet med vannet som var renset ved vannbehandlingsanlegget. Regnvann i området rundt raffineriet kan inneholde bauksittstøv og spor av lut.

Bruken av kanalen og informasjonen som er gitt, er del av den aktuelle interne granskningen og den uavhengige eksterne gjennomgangen.

Bakgrunn

  • I løpet av knappe 12 timer i perioden 16.-17. februar ble byen Barcarena, der Hydros aluminaraffineri Alunorte ligger, rammet av et kraftig regnvær som har ført til oversvømmelser i regionen.
  • Hydro har engasjert det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services til å utføre en uavhengig miljøgjennomgang av vannbehandlings- og avløpssystemene ved aluminaraffineriet Alunorte.
  • Den uavhengige miljøgjennomgangen er blant tiltakene som ble kunngjort av Hydro som svar på en krevende situasjon ved Alunorte. Myndighetene har gitt Alunorte flere pålegg på grunn av bekymring for at det kraftige regnværet har forårsaket skadelige utslipp til de omkringliggende områdene, deriblant elven Pará.
  • Blant disse påleggene fra statlige, regionale og lokale myndigheter har Alunorte fått ordre om å redusere produksjonen med 50 prosent, og stanse driften ved rødslamdeponiet DRS2.
Fakta om situasjonen i Alunorte

   

Oppdatert: 12. mars 2018