Suldal II

Suldal II kraftverk
  • Hydros eierandel: 95,2%
  • Installert effekt: 155 MW
  • Produksjon: 652 GWh/år*
  • Antall aggregater: 2 stk
     
* Hydros produksjonsandel

Suldal II ble satt i drift i 19675, og modifisert i 1971.

Suldal II produserer vannkraft ved hjelp av et vannfall på 545 meter fra Kvandalsfoss ned til stasjonen, som har Suldalsvannet og to Francisturbiner. Kraftverket er en del av Røldal/Suldal-utbyggingen, der kraften opprinnelig ble produsert for å skaffe energi til Hydros aluminiumsverk på Karmøy.

Suldal I og II er de kraftverkene som ligger lavest i området.

Oppdatert: 3. oktober 2016