Fivlemyr

Fivlemyr kraftverk
  • Hydros eierandel: 100%
  • Installert effekt: 2 MW
  • Produksjon: 8 GWh/år*
  • Antall aggregater: 1 stk

Fivlemyr kraftverk ble bygget i 1962 og er en del av Fortun kraftverk. Kraftverket utnytter et vannfall på 230 meter fra magasinet i Gravdalsvatn, som reguleres mellom 1242-1268 meter.


Oppdatert: 3. oktober 2016