Herva

Herva kraftverk
  • Hydros eierandel: 100%
  • Installert effekt: 35 MW
  • Produksjon: 129 GWh/år*
  • Antall aggregater: 1 stk 

Herva kraftverk er en del av Fortun Kraftverk og ble bygget i 1962. Herva kraftstasjon ligger ved Skålavatnet og utnytter vannfallet fra to ulike magasin som ligger henholdsvis 260 og 290 meter høyere enn kraftstasjonen.

Herva fungerer i tillegg som en pumpekraftverk, det vil si at det også kan pumpe vann tilbake til ett av magasinene. Strømmen produseres ved hjelp av en Francisturbin. Etter at Herva kraftverk har brukt vannet i sin produksjon sendes det videre til Skålavatnet og Skagen kraftverk.


Oppdatert: 3. oktober 2016