Skagen

Skagen kraftverk
  • Hydros eierandel: 100%
  • Installert effekt: 252 MW
  • Produksjon: 1.439 GWh/år*
  • Antall aggregater: 6 stk

Skagen kraftverk sto ferdig i 1959, og var den første kraftstasjonen som tilhørte Fortun kraftverk.

Skagen kraftverk ble hovedsakelig bygget for å forsyne aluminiumsindustrien i Årdal med energi, da Tyin alene ikke kunne dekke hele energibehovet. Siden kom kraftstasjonene Herva og Fivlemyr til for å dekke det stadig voksende behovet. Skagen kraftstasjon har et vannfall på 967 meter fra vannmagasinet Skålavatnet, som igjen får sin vanntilførsel fra Herva og Fivlemyr kraftverk.

Skagen kraftverk produserer strøm ved hjelp av 6 Peltonturbiner.


Oppdatert: 3. oktober 2016