Tyin

Tyin kraftverk
  • Hydros eierandel: 100%
  • Installert effekt: 374 MW
  • Produksjon: 1.573 GWh/år*
  • Antall aggregater: 2 stk

Tyin er Hydros største kraftstasjon, med et nedbørsfelt på 387 kvadratkilometer, og en magasinkapasitet på 369 millioner kubikkmeter. Arbeidet med Tyin kraftverk startet allerede i 1910.

Da kraftproduksjonen på Tyin startet opp i 1944, var den med på å legge grunnlaget for aluminiumsverket i Årdal.

I 2004 åpnet en helt ny og forbedret Tyin kraftverk. Nye Tyin har fått utløpet sitt direkte i Årdalsvannet, mens hovedmagasinet som før er innsjøen Tyin.

Tyin Kraftverk produserer strøm ved hjelp av et vannfall på 1040 meter og to Peltonturbiner.

Hydro samarbeider nært med nasjonalparkforvaltningen i områdene som omfatter både Tyin og Fortun, og i de siste årene har vi gjennomført et betydelig oppryddingsarbeid etter tidligere anleggsvirksomhet.


Oppdatert: 3. oktober 2016