Vemork

Vemork kraftstasjon
  • Hydros eierandel: 100%
  • Installert effekt: 204 MW
  • Produksjon: 1.233 GWh/år*
  • Antall aggregater: 2 stk

Vemork er det andre kraftverket i Rjukanstrengen og det største av de fem.

Gamle Vemork Kraftverk stod ferdig i 1911, og var da verdens største vannkraftverk. Nå er den gamle kraftstasjonen fredet og gjort om til Norsk Industriarbeidermuseum. Nye Vemork kraftverk åpnet i 1971, og ligger i fjellet innenfor den gamle kraftstasjonen. Verket utnytter et fall på 300 meter, og produserer strøm ved hjelp av to Francisturbiner.


Oppdatert: 3. oktober 2016