Hydro Husnes

Anlegget på Husnes sett fra lufta
  • Antall medarbeidere: 240 
  • Produksjonsstart: 1965 
  • Produksjon: 90.000 tonn primæraluminium pr. år og 120.000 tonn støperiprodukter pr. år
  • Produkter/Spesialiteter: Pressbolter av aluminium

Målt etter årlig produksjonskapasitet er Hydro Husnes den fjerde største aluminiumprodusenten i Norge. Hydro Husnes ble et heleid Hydro-selskap 1. november 2014.

Husnes ligger ved utløpet av Hardangerfjorden. Hydro Husnes fremstiller primæraliminium i såkalte prebake-celler, noe som gir både gode produksjonsresultater og lave miljøutslipp. Det siste leddet i produksjonsprosessen er støperiet, der metallet støpes om til pressbolter som pakkes og skipes ut fra kai til kunder rundt om i verden.

Den første aluminiumsproduksjonen på Husnes startet i 1965. I dag er produksjonskapasiteten 185.000 tonn elektrolysemetall.

Sertifiseringer

Miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004
Kvalitetsstandarden ISO 9001:2008
Helse- og trygghetstandarden OHSAS 18001:2007

Innkjøpsbetingelser og forsendelsesinnstrukser


Oppdatert: 3. oktober 2016